ძირითადი უწყებები

სახელმწიფო დუმის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საქმეთა, ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობების კომიტეტი

სახელმწიფო დუმა აქტიურად არის ჩართული აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კრემლის პოლიტიკის საკანონმდებლო და საინფორმაციო მხარდაჭერაში. სახელმწიფო დუმის წევრები ხშირად მასპინძლობენ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო ლიდერებსა და  წარმომადგენლებს და ასევე თავადაც ხშირად სტუმრობენ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს.

სახელმწიფო დუმაში მოქმედი კომიტეტებიდან აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საქმეთა, ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობების კომიტეტი, თავდაცვისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტები.

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტი ჯერ კიდევ 1994 წლის 20 იანვარს დაარსდა.

კომიტეტი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან და აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობის მიმართულებით სახელმწიფო დუმაში წამყვანი კომიტეტია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დსთ-ის ფარგლებში ინტეგრაციული პროცესების მხარდაჭერაში, პოსტსაბჭოთა სივრცეში რუსეთის პოზიციების გამყარებასა და უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების უფლებების დაცვაში. კომიტეტის საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა და მისი ეფექტური განხორციელება. კომიტეტი ასევე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან მუშაობას და ამ სფეროში სხვა სახელმწიფო უწყებებთან კოორდინებულ მუშაობას.

აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობა

  • კომიტეტი პერიოდულად მართავს ერთობლივ სხდომებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო პარლამენტის წევრებთან. მაგ. 2018 წლის 1 ოქტომბერს სოხუმში რუსეთისა და აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტის კომიტეტების გაფართოებული შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაში რუსეთის მხრიდან დსთ-ის საქმეთა, ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობების კომიტეტის წევრები, მათ შორის ზატულინიც, მონაწილეობდნენ.  
  • 2018 წლის 16 ნოემბერს დსთ-ის საქმეთა, ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობების კომიტეტის წევრებმა ცხინვალში ერთობლივი სხდომა გამართეს დე ფაქტო პარლამენტის საგარეო პოლიტიკისა და საპარლამენტაშორისო კავშირების კომიტეტთან. რუსი დეპუტატის ვიქტორ ვოდოლაცკის განცხადებით, ეს იყო კომიტეტის პირველი გასვლითი სხდომა ცხინვალის რეგიონში. რუსეთის მხრიდან შეხვედრაში კაზბეკ ტაისაევი მონაწილეობდა
  • 2018 წლის 22 ნოემბერს დსთ-ის საქმეთა, ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან ურთიერთობების კომიტეტის ინიციატივით, სახელმწიფო დუმაში საერთაშორისო კონფერენცია - „დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების საპარლამენტთაშორისი თანამშრომლობის ფარგლებში პოლიტიკური პარტიებისა და ბლოკების ფრაქციების ურთიერთქმედების როლი“ -  გაიმართა. შეხვედრაში აფხაზეთის დე ფაქტო პარლამენტის წევრებმაც მიიღეს მონაწილეობა. კონფერენციაში ათზე მეტი ქვეყნის 27 დელეგაციამ მიიღო მონაწილეობა.