ინფოგრაფიკები
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები: ინფოგრაფიკა

რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკურ ტერიტორიად აღიარებს, თუმცა რუსეთის ეკლესია თავისი ეპარქიების სახით ჩართულია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე რელიგიურ პროცესებში. იხ. ინფოგრაფიკა და გაიგეთ თუ რომელი სასულიერო პირები აქტიურობენ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში.

ვრცლადვრცლად
რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო - ინფოგრაფიკა

2020 წლის 21 იანვარს გაუქმდა ჩრდილოეთ კავკასიის საქმეთა სამინისტრო, რომლის პასუხისმგებლობის სფეროში შედიოდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების მხარდამჭერი საინვესტიციო პროგრამების განხორციელება და პროგრამების შესრულების მონიტორინგი. ცვლილებების შედეგად ჩრდილოეთ კავკასიის საქმეთა სამინისტროს ფუნქციები ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გადაეცა. იხ. ინფოგრაფიკა სამინისტროში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კურატორების შესახებ.

ვრცლადვრცლად
რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები: ინფოგრაფიკა

რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკურ ტერიტორიად აღიარებს, თუმცა რუსეთის ეკლესია თავისი ეპარქიების სახით ჩართულია აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე რელიგიურ პროცესებში. იხ. ინფოგრაფიკა და გაიგეთ თუ რომელი სასულიერო პირები აქტიურობენ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან მიმართებაში.

ვრცლადვრცლად
აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კურატორები - ინფოგრაფიკა

რუსეთის აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და უსაფრთხოების სექტორში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე პროცესებში. იხ. ინფოგრაფიკა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის კურატორების შესახებ.

ვრცლადვრცლად
რუსეთის უსაფრთხოების სექტორი - ინფოგრაფიკა

2008 წლის შემდეგ რუსეთის ფედერაციის უსაფრთხოების სექტორში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით არაერთი დანაყოფი და თანამდებობა შეიქმნა. იხილეთ ინფოგრაფიკა  და გაიგეთ ვინ არის პასუხისმგებელი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან ურთიერთობაზე.

ვრცლადვრცლად
რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - ინფოგრაფიკა

რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონზე პასუხისმგებელი საჯარო მოხელეები. იხ. ინფოგრაფიკა.

ვრცლადვრცლად
ჩრდილოეთ კავკასიის საქმეთა სამინისტრო - ინფოგრაფიკა

2019 წელს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში რუსეთის ფედერაციის დაფინანსებით მიმდინარე პროექტების განხორციელების კონტროლისა და მონიტორინგის კუთხით ჩრდილოეთ კავკასიის საქმეთა სამინისტრო წამყვანი სახელმწიფო უწყება იყო. იხ. ინფოგრაფიკა.

ვრცლადვრცლად